Aké zmeny čakajú extraligu mužov?

19.06.2009 18:00

30. máj, Handlová, účasť 27 zo 47 delegátov – to sú základné súradnice Valného zhromaždenia Združenia mužských basketbalových klubov (VZ ZMBK). Čo prinieslo? Aké zmeny navrhlo?

V úvode sa schválilo zloženie pracovných komisií – mandátovej, návrhovej a volebnej. Vzápätí predniesol správu doterajší predseda Justín Sedlák a po nej, v súlade so zabehnutým zvykom, abdikoval na svoju funkciu (rovnako ako ďalší členovia výkonného výboru), aby sa mohli uskutočniť nové voľby.

Na pretras prišla téma zahraničných hráčov – alternatíva s neobmedzeným počtom legionárov sa neujala. Lepší sa zdá návrh, podľa ktorého bude môcť v budúcej sezóne figurovať na zápise trio zahraničných hráčov, pričom na súpiske mužstva na celú sezónu môže byť ľubovoľný počet legionárov. Za zahraničného hráča - legionára sa považuje basketbalista z krajiny, ktorá nepatrí do Európskej únie.

Ďalším dôležitým bodom je zamedzenie „obchodu s extraligovou licenciou“. Podľa schváleného nebude možné od hracieho obdobia 2009/2010 odstúpiť súťaž extraligy mužov družstiev, ktoré majú nárok hrať túto súťaž, inému družstvu. V praxi to znamená, že extraligová licencia sa nebude môcť predávať.

Zmeny sa dotknú aj Slovenského pohára. Aký bude teda nový systém? Nuž, po 22. kole extraligy bude určené poradie družstiev pre záverečnú časť Final-eight (1-8, 2-7, 3-6, 4-5). Turnaj má právo usporiadať prvé družstvo po 22. kole, v prípade nezáujmu ďalšie družstvo v poradí. V prvý deň turnaja bude na programe štvrťfinále, na druhý deň budú hrať iba postupujúce družstva (najlepšie po 22. kole s najhorším plus zostávajúca dvojica). V tretí deň spoznáme víťaza druhej najvýznamnejšej basketbalovej trofeje na Slovensku. Poradie na ostatných miestach sa nevyhodnocuje.

7. august je termín, kedy musí klub zaslať prihlášku do celoslovenských súťaží SBA. Žrebovanie súťaží je potom na programe v pondelok 24. augusta. Extraligové kluby musia mať vyrovnané všetky podlžnosti z minulej sezóny a navyše musia zaplatiť istý vklad do súťaže. Výška vkladu zostáva na úrovni 4 x 75 000 Sk (pre lepšiu orientáciu uvádzame ešte v starej mene). Prvý vklad kluby v podstate uhradiť nemusia, nakoľko z minulej sezóny ušetrili práve 75 000 korún.

Mierne obmeny čakajú aj juniorské i kadetské súťaže. V U18 nemusia byť na začiatku dve skupiny (východ – západ), ale môže ich byť viac, maximálne osemčlenných. Ligu juniorov bude hrať iba dvanásť družstiev (predtým hrali všetci o 1.-8., 9.-16. a 17.-21. miesto), ostatné družstvá budú už iba dohrávať v oblastiach.
Kadeti hrali minulý rok najprv v troch oblastiach a potom dvanásťčlennú ligu. Teraz budú hrať rovnako ako juniori v niekoľkých, maximálne osemčlenných skupinách a potom príde na rad klasická dvanásťčlenná liga.

V extralige mužov môže štartovať len jedno družstvo toho istého basketbalového klubu, naopak, v extralige žien môžu za istých podmienok štartovať až dve družstvá toho istého basketbalového klubu.

Pokiaľ bude chcieť klub v novej sezóne angažovať zahraničného hráča či zahraničného trénera, zaplatí určitý poplatok do Fondu mládeže. Poplatok je vyšší ako predchádzajúcu sezónu zrejme preto, lebo hráči EÚ už nebudú považovaní za legionárov.
Za zahraničného hráča (nad 18 rokov) pôsobiaceho v extralige zaplatí klub 200 € (cca 6 000 korún), za trénera o polovicu menej.

VZ ZMBK schválilo aj ďalšie uznesenia týkajúce sa poriadkov a predpisov SBA, respektíve návrhu súťaží SBA pre hracie obdobie 2009/2010. Riešila sa napríklad aj spolupráca so Slovenskou televíziou ohľadne vysielania prenosov z extraligy mužov.

Našou úlohou však bolo priniesť vám to najpodstatnejšie, čo sa v Handlovej v predposledný májový deň udialo.

V závere rokovania bol do funkcie predsedu ZMBK opätovne zvolený pán Sedlák. Výkonný výbor tvoria pán Pavlenda, pán Vlk, pán Sliva a pán Mlynský.

Dodajme, že onedlho ešte zasadne VV SBA, ktorý zjednotí závery z VZ ZMBK a VZ ZŽBK (keďže v niektorých bodoch sú isté rozdiely medzi mužskou a ženskou sekciou) a predloží na prerokovanie VZ SBA, ktoré sa uskutoční 26. júna.

probasket.cz, autor: Róbert Buček