UPOZORNENIE pre vodičov

07.02.2009 00:30

Upozorňujeme majiteľov automobilov, aby parkovali na chodníku popri internáte smerom k Wilsonovmu nábrežiu súbežne s cestou, teda nie tak ako bolo tomu zvykom doteraz, keď autá mohli parkovať šikmo. Dôvodom je zákon, ktorý vraví, že musi ostať pás široký 1,5 m pre chodcov a na tráve je parkovať zakázané. Polícia už niekoľkým zle zaparkovaným automobilom nasadila papuče, preto by sme boli neradi, keby sa po zápase vrátite k svojmu autu a nájdete na ňom papuču.